Vítejte na stránkách, které se pro Vás právě připravují,
brzy zde naleznete všechny důležité údaje včetně ceníku a nabídky služeb.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalendář podnikatele

středa 9.2.
spotřební daň
- splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 15.2.
daň z příjmů
- podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2011 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2010
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

pondělí 21.2.
daň z příjmů
- měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

čtvrtek 24.2.
spotřební daň
- splatnost daně za prosinec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)

pátek 25.2.
spotřební daň
- daňové přiznání za leden 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty
- daňové přiznání a daň za leden 2011 - souhrnné hlášení za 01/11
energetické daně
- daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2011

pondělí 28.2.
daň z příjmů
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za 01/11
- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

Reklama
-----------------------------------------------------------------------------------------------